I tidningarna står att det var ett vallafiasko och vallachefen tar på sig detta. Är det hela förklaringen? Om åkarna hade kört med effektmätare så hade vi haft svaret!

När vi nu inte har den möjligheten har vi istället gjort en enkel beräkning för att förstå hur mycket sämre skidor Charlotte Kalla måste ha haft för att tappa nästan en och en halv minut på sin sträcka. Givet att hon för dagen hade samma kapacitet och gick lika hårt som Heidi Weng visar vår beräkning att hennes skidor måste ha glidit 47% tyngre än Heidi Wengs. Beräkningen bygger på faktisk åktid och grundläggande mekanik som vi har presenterat i tidigare inlägg på Skisens hemsida[1].

För att få en känsla av vad 47% betyder kan vi relatera till tidigare mätdata från Skisens handtag. I grova drag är det skillnaden mellan nysnö och fasta hårda spår. För den som åker rullskidor kan det jämföras med skillnaden mellan 2or och 4or av samma märke, vilket inte är en helt orimlig skillnad på riktigt bra och dåliga skidor.

Om det är möjligt att ett professionellt vallateam bommar i vallningen till denna grad överlåter vi till experter att uttala sig om. Från vår sida hoppas vi att det är så och önskar tjejerna lycka till med skidor och form inför tremilen!

Bild ifrån Svt, växling ut på sträcka tre.

[1] https://skisens.se/2020/01/25/vilken-snitteffekt-haller-taten-i-marcialonga-final-climb/