Hur mycket tjänar skidåkare på bättre glid?

Att valla är en viktig och ofta avgörande ingrediens i skidåkning har nog ingen som följer sporten kunnat missa. Men hur stor är betydelsen? Kan vi kvantifiera vallans betydelse i mätetal och hur mycket spelar den in om man jämför med andra faktorer, tex åkarens...