Hur mycket tjänar skidåkare på bättre glid?

Att valla är en viktig och ofta avgörande ingrediens i skidåkning har nog ingen som följer sporten kunnat missa. Men hur stor är betydelsen? Kan vi kvantifiera vallans betydelse i mätetal och hur mycket spelar den in om man jämför med andra faktorer, tex åkarens...

Vad hände i tjejernas VM-stafett i Obersdorf?

I tidningarna står att det var ett vallafiasko och vallachefen tar på sig detta. Är det hela förklaringen? Om åkarna hade kört med effektmätare så hade vi haft svaret! När vi nu inte har den möjligheten har vi istället gjort en enkel beräkning för att förstå hur...