Skisens tar skidåkningen till nästa nivå

Skisens smarta skidhandtag revolutionerar metoderna kring den moderna skidåkningen. Effekt i åkriktning och rörelsemönster genom smidiga sensorer möjliggör optimal utveckling av din prestation med större noggrannhet än någonsin!

 

 

Kapacitet

Fältmässiga mätningar av effekt visar åkarens kapacitet, t.ex., aerob tröskel och effekt-profil.

Åkteknik

Stavkraft och vinkel visar timing och återspeglar din åkteknik i skidspåret

Intensitet

Effekt i realtid jämförd mot total kapacitet styr träningens intensitet mer effektivt än pulsdata

Coachning

Noggrann feedback baserat på kapacitets-, intensitets- och teknikanalys

Effektmätare för längdskidåkning

Skisens levererar sensorlösningar för direkt mätning av nyckeltal för att följa upp kapacitet och åkteknik inom skidåkning. 

Skisens första produkt är ett smart skidhandtag som mäter effekt och åkteknik vid skidåkning. Detta handtag mäter den framdrivande kraften genom data från kraft- och rörelsegivare som är integrerade i handtaget, mätdatan skickas via bluetooth till en mobiltelefon där effekten beräknas. Efter träningspasset eller tävlingen kan datan studeras vidare i Skisens web-baserade användargränssnitt eller exporteras till fit-format för att laddas upp till en tredjeparts plattform, tex Strava.

Analysverktyget medger analys av såväl kapacitet som åkteknik. För kapacitet och intensitetsestimering arbetar vi med väletablerade koncept så som peak power, functional threshold power (FTP) och power profile, väl kända från cykelsporten. För analys av åkteknik använder vi stavkraftsgrafen. Denna högupplösta data gör att varje enskilt stavtag kan analyseras i detalj, men också sammanfattas i varje åkares individuella kraft graf som är ett unikt verktyg som på ett illustrativt sätt snabbt avslöjar förbättringspotentialen hos enskilda åkare.

Vi har nära samarbete med några av världens mest framstående skidtränare och forskare inom biomekanik och längdskidåkning för kontinuerlig vidareutveckling av våra verktyg.

EGENSKAPER

Batteritid
Skisens elektronik är från första skiss designad för att klara av långlopp upp emot 10+ timmar 

Upplösning
Skisens teknologi har utrustats med variabel samplingshastighet upp till över 100 Hz

Dataformat
Resultatet av Skisens mätningar sparas i .fit, .csv filformat för kompatibilitet med tredjepartsverktyg

Kommunikation
Dataöverföring och kommunikation med Skisens handtag sker via bluetooth