Skisens tar skidåkningen till nästa nivå

Skisens smarta skidhandtag revolutionerar metoderna kring den moderna skidåkningen. Effekt i åkriktning och rörelsemönster genom smidiga sensorer möjliggör optimal utveckling av din prestation med större noggrannhet än någonsin!

Kapacitet

Fältmässiga mätningar av effekt visar åkarens kapacitet, t.ex., aerob tröskel och effekt-profil.

Åkteknik

Stavkraft och vinkel visar timing och återspeglar din åkteknik i skidspåret

Intensitet

Effekt i realtid jämförd mot total kapacitet styr träningens intensitet mer effektivt än pulsdata

Coachning

Noggrann feedback baserat på kapacitets-, intensitets- och teknikanalys

Effektmätare för längdskidåkning

Skisens levererar sensorlösningar för direkt mätning av nyckeltal för att följa upp kapacitet och åkteknik inom skidåkning. Med direkt mätning avser vi att det finns en enkel matematisk modell som kan beskriva sambandet mellan den mätande sensorn och mätetalet. Våra mätningar är därför starkt kopplade till det resultat vi levererar vilket gör att många externa felkällor kan uteslutas. Detta till skillnad mot metoder baserade Big data, maskinell inlärning (ML) eller artificiell intelligens (AI) där mätetal och sensorlösningar ofta är vagt kopplade och felkällor svåra att förstå.  För resultattolkning använder vi oss däremot av statistiska modeller som implementerar artificiell intelligens (AI) och maskinell inlärning (ML) för att se på åktekniska samband och till exempel detektera åkteknik.

Skisens första produkt är ett smart skidhandtag som mäter effekt och åkteknik vid skidåkning. Detta handtag mäter den framdrivande kraften genom data från trådtöjningsgivare och IMUer som är integrerade i handtaget. Datan behandlas i en mikroprocessor och skickas via bluetooth till en mobiltelefon eller sportklocka där effekten beräknas, allt lagras via ett specialutvecklat API. Efter träningspasset eller tävlingen kan datan studeras vidare i Skisens web-baserade användargränssnitt eller exporteras till fit-format för att laddas upp till en tredjeparts plattform, tex Todays’ plan som används av vår partner Guided Heroes.

Analysverktyget medger analys av såväl kapacitet som åkteknik. För kapacitet och intensitetsestimering arbetar vi med väletablerade koncept så som peak power, functional threshold power (FTP) och power profile, väl kända från cykelsporten. För analys av åkteknik använder vi tidsserie data av axiell stavkraft och vinkel. Denna högupplösta data gör att varje enskilt stavtag kan analyseras i detalj, men också sammanfattas i varje åkares individuella kraft-vinkel graf som är ett unikt verktyg som på ett illustrativt sätt snabbt avslöjar förbättringspotentialen hos enskilda åkare.

Vi har nära samarbete med några av världens mest framstående skidtränare och forskare inom biomekanik och längdskidåkning för kontinuerlig vidareutveckling av våra verktyg.

Egenskaper

Batteritid
Skisens elektronik är från första skiss designad för att klara av långlopp upp emot 10+ timmar 

Upplösning
Skisens teknologi har utrustats med variabel samplingshastighet upp till över 1000 Hz

Dataformat
Resultatet av Skisens mätningar sparas i .fit-filformat för kompatibilitet med tredjepartsverktyg

Kommunikation
Dataöverföring och kommunikation med Skisens handtag sker via bluetooth

Status

Skisens utvärderar för tillfället ihop med utvalda partners en betaversion av effektmätaren.
– Hör gärna av dig om du vill testa så ordnar vi ett erbjudande anpassat till dina behov!