Vad hände i tjejernas VM-stafett i Obersdorf?

I tidningarna står att det var ett vallafiasko och vallachefen tar på sig detta. Är det hela förklaringen? Om åkarna hade kört med effektmätare så hade vi haft svaret! När vi nu inte har den möjligheten har vi istället gjort en enkel beräkning för att förstå hur...