Testrakan

Det har gått nära två månader sedan Vasaloppet för många satte punkt för årets skidsäsong. När vi nu närmar oss maj månad och vägarna är sopade är det som skidåkare dags att plocka fram rullskidorna. Skidor i all ära, men rullskidor har också sina fördelar. En sådan är att det genom olika hjul går att kontrollera friktionen på ett helt annat sätt än på skidor där den föränderliga naturen hos snö spelar spratt även för den mest erfarne vallaren.

Skisens testteam, bestående av VD Johan Högstrand och undertecknad, gav sig förra veckan ut för att jämföra ”rull” på olika rullskidor.

Testets genomförande

Vi testade fyra olika par skidor. För egen del jämförde jag två olika skidor med hjul kategoriserade som så kallade 2or (standardrull), ett par Swenor fibreglass årsmodell 2012 ordentligt nedslitna och ett par Oneway-7 årsmodell 2015. Jag vet sedan tidigare att Oneway skidorna är signifikant trögre än Swenor skidorna. Johan jämförde ett par Proski med 3or bak och 2or fram mot ett par Eagle-sport skate med Elpex PU-2or.

Testet genomfördes sedan så att vi körde en i det närmsta platt sträcka på 750 m två gånger fram och tillbaks, alltså totalt 3 km. Sträckan kördes i två olika farter med varje skidpar, först A1 (lugn distansfart) och sedan A3 (strax under anaerob tröskel). Vi därefter tid och effekt för de fyra olika sträckorna. Det skall tilläggas att Johan och jag körde sida vid sida så att vi i möjligaste mån skulle kunna jämföra effekt också mellan oss. Detta innebär att den skattade intensiteten kan skilja lite eftersom våra skidor gick olika trögt och att vi dessutom är lite olika starka som skidåkare. I synnerhet så gick mina Swenor 2or lite tyngre än Johans Elpex PU 2or vilket gjorde att det på den intervallen blev nära A3+ för mig medan det för Johan snarare blev A3-. Hypotesen var annars att snitteffekten för A1 respektive A3 skulle bli ganska lika oberoende av skidval medan tid och således hastighet skulle skilja signifikant.

Testresultat och diskussion

Tabellerna nedan sammanfattar resultatet.

Tabell 1: Summering av testdata

Ur tabellen ovan kan vi konstatera att:

  • Snitteffekten vid respektive intensitet är betydligt mer oberoende än tiderna.
  • Pulsen är svår att jämföra eftersom vi ser en tydlig pulsdrift genom passet, pulsen för det första A1 draget är signifikant lägre. Slutpulsen för A3 dragen stämmer dock skapligt
  • Rullet för de ”tröga” hjulen, Oneway och Proski 3/2 förefaller vara mer hastighetsberoende än de lättrullade. Tiden jämfört mot de snabba hjulen Swenor/Elpex skiljer mycket mer vid A1 jämfört med A3. Luftmotståndet har dock viss del i detta.

Figur 1 visar puls, effekt, och kadens från Todays Plan för två A3 intervaller med olika hjul. Noterbart är hur effekten vid varje vändning går ner till noll medan pulsen med sitt långsammare förlopp inte påverkas. Man ser också hur effekten får en peak vid accelerationen efter varje vändning, något som heller inte kan lösas upp ur puls.

Figur 1: (a) Oneway A3

Figur 1: (b) Swenor A3. Diagram från Todays plan för två intervaller i intensitet A3. Notera de tre vändningarna där effekten droppar till nära noll.

Slutligen ska vi passa på att diskutera hur väl vi lyckades fånga upp rullet hos de olika skidorna. Ni som har följt oss tidigare har sett att vi i våra rapporter från Vasaloppet diskuterade olika glid som skattas med stavarna.

Vid detta test såg vi tydligt att Oneway skidorna var signifikant trögre än Swenor skidorna, uppmätta friktionskoefficienter skiljde ca 19% enligt vår mätning. Skillnaden mellan Proski 2/3or och Elpex PU2or var ännu större, enligt vår mätning skiljde det 43% i rull mellan dessa två skidpar. Att jämföra Proski/Oneway mot Elpex/Swenor hjulen är lite svårare eftersom olika teståkare körde med olika stavar vilket medför mer osäkerhet. Om vi ändå ska försöka oss på en skattning så är vår slutsats att Proski var marginellt trögre än Oneway medan Elpex PU-2or skate var tydligt lättare än Swenor 2or. Tabell 2 visar en väldigt preliminär översikt av de friktionskoefficenter vi vid detta test fick fram för de olika hjulen, utan att gå in på olika mätosäkerheter.

Tabell 2

Slutsatser

Sammanfattningsvis är vi nöjda med testets resultat. Vårt mål var att påvisa en potential att kunna använda Skisens stavar för att skilja ut rull hos olika hjul och att i förlängningen kunna användas för att testa glid hos olika skidor. Vi kan konstatera att vi utan problem kunde fånga upp de stora skillnader som var i rull mellan skidpar undersökta i detta test. I ärlighetens namn är det dock något som kan göras på ren känsla. För att bli riktigt användbart behöver vi kunna skilja ut rull på sista decimalen. Skillnaden mellan friktionskoefficient 0.032 och 0.033 motsvarar mellan 1-3 sekunder per kilometer beroende på åkhastighet. Det är denna nivå av skillnader vi på sikt vill lösa upp. Mycket, och mer systematiska tester återstår men vi tror på allvar att vi kommer kunna göra det och att detta verkligen kan bli en metod för att hålla koll på glidet i framtiden. Det bästa av allt är att en åkare som tävlar med handtagen efter genomförd tävling kan jämföra med andra åkare och få svaret på om det var materialet eller kroppen som inte räckte till för dagen.

Dan Kuylenstierna
Skisens AB